Viestintä on avain kaikkeen liiketoimintaan. Ilman asianmukaista viestintää voit menettää asiakkaita tai vielä pahempaa; menettää uskollisia työntekijöitä, jotka tuntevat itsensä itsestäänselvyyksiksi tai jätetyksi huomioitta. Toimivan sisäisen viestinnän puute on pitkään ollut ongelma kaiken kokoisissa yrityksissä. Vanhanaikainen ilmoitustaulu on nopeasti unohdettu, ja on vaikea tietää, mikä lappusten sisällöstä on edelleen ajankohtaista. Samat ongelmat syntyvät muiden perinteisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, kanssa. Lisäksi esimerkiksi tehdastyöntekijät eivät sähköpostia välttämättä käytä juuri lainkaan.

Digitaaliset infonäytöt ovat 2010-luvun ratkaisu yritysten sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantamiseen.

Reaaliajassa päivitetty digitaalisen viestintäkanava varmistaa yrityksen sisäisen tiedon kulkemisen aina pääkonttorilta tehtaiden linjastoille ja kahvihuoneisiin. Työntekijät vilkaisevat näytöltä ajankohtaiset, itselleen relevantit asiat, ja tieto kulkee läpi koko yrityksen juuri silloin kuin pitääkin.

Kuten liiketoiminnassa aina myös digital signage -ratkaisun kohdalla tulee miettiä mitä tuottoa voit odottaa sijoituksellesi. Tärkein muutos digitaaliseen näyttöviestintään siirtymisessä on tiedon reaaliaikainen kulkeminen läpi yrityksen ilman, että viestinnästä vastaavien työntekijöiden tarvitsee poistua työpisteeltään. Työntekijät voivat tarkistaa esimerkiksi työlistat, tulostavoitteet, tai ajankohtaiset tapahtumat näytöiltä sen sijaan,että käyvät niitä keneltäkään kysymässä tai käyttävät aikaa tiedon hakemiseen. Monissa jo näyttöihin siirtyneissä yrityksissä suurin tuotto tuleekin säästyneistä resursseista eli paremman viestinnän säästämästä ajasta. Lisäksi työntekijöiden tyytyväisyys ja huomioon ottaminen parantaa työssä jaksamista ja sen myötä työn tulosta.

Työntekijä onyrityksen tärkein voimavara. Liian monissa yrityksissä työntekijät lopettavat turhautuneena tiedon puutteeseen tai tunteeseen, ettei heitä huomioida tai muisteta. Sisäisen viestinnän tärkeys korostuu entisestään maailmassa, jossa totutaan tiedon löytämiseen parilla klikkauksella tai vilkaisulla. Digital signagen käyttö sisäisessä viestinnässä kasvaa jatkuvasti ihan puhtaasti sen takia, että se on sisäisen viestinnän muotona todettu parantavan yrityksen toimintaa.